over jannie / about jannie

 

verzamelen van schoonheid

kijken met ogen vol verwondering
als een kind
alsof je alles voor het eerst ziet
een volgende keer kan alles anders zijn

materialen die mij verrassen
gebruik ik bij het maken van sieraden en kleine objecten
materialen waarop de tijd zijn invloed heeft gehad

een steen die door hitte en hoge druk van de aarde in eeuwen is ontstaan
het hout van de oude taxusboom
die me jaren omringd heeft en geveld is
ontroert me door zijn intense kleur, tekening en dichtheid

verzamelen en verhalen

herinneringen zijn een bron
als kind zoekend naar beukennootjes, papaverknoppen, zaden en grassen
blij met zoveel soorten om me heen

ik vorm en vorm om

ik hou er van om ogenschijnlijk alledaagse materialen
in een ander licht te zetten
door de zee gematteerd glas
een stukje hertengewei

verzamelen zit in mijn bloed

veelheid en verscheidenheid hebben mijn aandacht
ik omring me graag met vondsten die elkaar versterken
ik verbind ze en laat ze stralen

jannie rozema

klik hier om door te gaan

collecting beauty

looking with eyes full of amazement
as a child
as if seeing all things for the first time
next time everything can be different

materials that surprise me
i use when making jewels and small objects
materials that have been influenced by time

a stone created during centuries by the heat and the high pressure of the earth
the wood of the old taxus tree
that surrounded me for years and was felled
moves me by its intense colour, markings and density

collecting and narrating

memories are a source
as a child looking for beech-nuts, buds of poppies, seeds and grasses
happy with so many varieties around me

i form and transform

i love to shed a different light
upon seemingly everyday materials
glass matted by the sea
a piece of a deer’s antlers

collecting is in my blood

abundance and variety have my attention
i like surrounding myself with finds that strengthen eachother
i bring them together and make them shine

jannie rozema

click to continue